Četrtošolci smo iskali nove besede znotraj besede enakopravnost.
Našli smo 25 novih besed:
 
 
Iz teh besed smo izluščili 5 besed, ki imajo podoben pomen kot beseda enakopravnost. Za njih smo razlago poiskali v slovarju Franček:
 

ENAKOST – lastnost, značilnost enakega

ENOST – kar obstoji kot združeno, ne posamezno

PRAV – izraža, ali je dejanje v skladu z določeno normo

PRAVNOST – skladnost z zakonskimi določbami

ENAK – ki se po lastnostih, značilnostih ujema, ne razlikuje

Dostopnost