AKTIVNOST

Učenci 3. razreda smo se 28. marca, v lepem sončnem vremenu, odpeljali do Zabukovja in od tam šli peš do Jelovke. Tam je imel med 2. svetovno vojno partizanski tabor Zapadno dolenjski odred. Izvedli smo kulturni program v počastitev našega rojaka dr. Pavla Lunačka, po katerem se imenuje naša šola. Recitirali smo tudi pesmi partizanske pesnice in pisateljice Vide Brest, ki je bila doma iz Šentruperta. Dramatizacijo z naslovom Pred partizansko bolnišnico smo tudi posneli. Sodelovali so tudi učenci IP multimedija pod mentorstvom Katje Končina ter Tomaža Pavkoviča. K sodelovanju smo povabili tudi harmonikarja Dejana Veneta. Člani organizacije NOB za vrednote ZB so nas lepo pogostili z malico ter nam plačali avtobusni prevoz.
Dostopnost