VZTRAJNOST

Vztrajnost je nujna za premagovanje ovir ter pobiranje po neuspehih. Z vztrajnostjo se lažje lotevamo zahtevnih podvigov, se soočamo z izzivi, se učimo iz napak in napredujemo proti pomembnim in zahtevnim življenjskim ciljem.
Dostopnost