KOMUNIKACIJA

Komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila oz. simbole, ki so povezani z določenim pomenom. Komuniciramo z govorom, poslušanjem, opazovanjem in telesno govorico, pa tudi s plesom.
Dostopnost