Izdelava namiznih iger

Učenci 2. razreda smo po skupinah izdelovali namizne družabne igre. Vsaka skupina je izdelala svojo predlogo za namizno igro. K vsaki igri so kot dodatek pripravili še kartončke z vprašanji, ki se nanašajo na življenje dr. Pavla Lunačka.   Navodila za igro so...
Dostopnost